سافت باکس گودکس به همراه زنبوری Godox SoftBox 22*90cm