فرستنده گودکس ایکس 2 برای نیکون Godox X2 2.4 GHz TTL Wireless Flash Trigger for Nikon