سه پایه ونگارد Vanguard ALTA Pro 2 263AV Aluminum Tripod with Alta PH-114V Head