کیت گیرنده و فرستنده گودکس برای کانن GODOX X1-C TTL TRIGGERS FOR CANON