چتر گودکس Godox UB-165W Parabolic Reflector (White, 65″) Umbrella