چتر مشکی داخل طلایی اس اند اس مدل S31 سایز 90 سانتیمتر