چتر تابشی مشکی داخل سفید اس اند اس مدل S34 سایز 90 سانتیمتر