نور ثابت رنگی کینگ پاور مدل RGB KingPower SLA 005R