فرستنده گودکس ایکس 2 برای کانن Godox X2 2.4 GHz TTL Wireless Flash Trigger for Canon