سه پایه کربنی ونگارد (بدون هد) Vanguard Alta Pro 2+ 263CT Carbon-Fiber Tripod