سه پایه ونگارد VANGUARD VEO 2 235AB TRIPOD WITH BALL HEAD Black