سافت باکس گودکس به همراه زنبوری Godox SoftBox 35*160cm