اکتاباکس پرتابل گودکس به همراه زنبوری Godox Octa 80cm