سافت باکس گودکس به همراه زنبوری Godox SoftBox 80*120cm